Clima

 1. Om ozon og forholdsregler

  Om ozon og forholdsregler

  Ozongenerator

  En ozongeneratorer produserer ozon og lages for å gi en effektiv og sikker behandling av lukt og mikroorganismer uten bruk av kjemikalier. Ozon må produseres på stedet da ozon brytes rask ned. For å skåne ozongeneratoren skal den bare brukes i tørre miljø. Har et rom, tepper eller lignende blitt vasket, må det tørkes godt før ozonering. 

  Hvordan virker en ozongenerator?

  • Luft blir ført inn i et elektronisk utladningsfelt som blir produsert ved høy spenning. 
  • Resultatet av utladningene er en aktiv oksygenblanding som inneholder alle tre formene for oksygen; O, O2 og O3. 
  • Ozon (O3) er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler, og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene.
  • Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser.

  Airmaster brosjyre:

  Les mer »
 2. Avfuktning generelt

  Avfuktning generelt

  Hindre at muggflekker, lukt, korrosjon og råte gir stort verditap på dyre båter og vogner. Kostbare elektroniske apparat får lengre levetid og mindre driftsforstyrrelser ved tørr luft. Man kan tørke tøy inne. og oppbevare mat og sengetøy om vinteren uten problemer. Avfuktet tre- og plastbåt gir en ikke ubetydelig vektreduksjon, dette øker farten og reduserer forbruk.

  Les mer »
 3. Luktfjerning

  Luktfjerning

  Ozon fjerner lukt

  Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser.

  Hvor lenge skal ozongeneratoren stå på?

  En kraftig ozongenerator bruker kortere tid på å fjerne lukt. For profesjonelle brukere som jevnlig bruker ozongenerator kan det derfor lønne seg å kjøpe en større generator for å få jobben fortere ferdig. Om generatoren bør stå på i en halv time, fem timer eller et døgn er noe man prøver seg frem med i begynnelsen. Størrelsen på rommet og hvor stort luktproblemet er vil natuligvis variere. Ozon er en frisk og distinkt lukt. Selv om ozon bryter seg selv ned raskt, kan noe av denne lukte sitte igjen hvis man ozonerer for lenge, og det tar lengre tid å lufte. Vi anbefaler å ozonere i intervall, det vil si at du ozonerer en økt for deretter å lufte godt. Er ikke lu

  Les mer »
 4. Fuktighet

  Fuktighet

  Absolutt luftfuktighet

  Absolutt luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften. Den kan utrykkes på to måter:

  • Kilogram vanndamp per kubikkmeter luft.
  • Volumet til luften endrer seg med luftrykket, derfor angis også absolutt luftfuktighet i masse vann per masse luft, for eksempel i gram vann per kilo luft. 

  Ved 30 °C kan 1 kg luft inneholde ca. 30 gram vann, men ved 0 °C kan luften inneholde ca. 4 gram vann.

  Relativ luftfuktighet

  Relativ luftfuktighet er forholdet mellom den aktuelle vannmengden i luft og den maksimale vannmengden luften kan inneholde. Relativ luftfuktighet forkortes til RF. RF utrykkes i prosent, og er relatert til en gitt temperatur. Maksimal vannmengde (mettet luft) ved denne temperaturen er altså 100% RF.

  Relativ luftfuktighet utendørs i Norge

  Den relative luftfuktigheten er i snitt 80% i hele Norge, hele året. Variasjoner mellom 70% og 90% er normalt. Det er en

  Les mer »
 5. Bakterier, virus, mugg og sopp

  Bakterier, virus, mugg og sopp

  Ozon dreper bakterier, virus, mugg og sopp 

  Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler. Ozon dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. I de fleste tilfeller blir sluttproduktene bare kullsyre og vann.

  Høy konsentrasjon er nødvendig

  Det kreves høyere ozonkonsentrasjon for å drepe mikroorganismer enn hva som er nødvendig for å fjerne lukt. I boligrom er det nødvendig å bruke BLC2000/4000 eller BL3000/6000.

  Airmaster BLC-serien Airmaster BL

  Bruksområder

  • Drepe mugg og sopp i hus på o
  Les mer »
 6. Velg rett avfukter

  Velg rett avfukter

   

  Sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing. Anbefalt fra - 20 °C til + 25 °C   

  Denne typen avfuktere egner seg best til faste installasjoner og i rom hvor det kan bli frost. Til forskjell fra kompressoravfuktere fungerer denne effektivt ved lave temperaturer.
   

  EvoDry PD er utviklet og produseret i Sverige, og har tatt et steg videre i utviklingen i forhold til roterende sorpsjonsavfuktere. Det unike to-fase prinsippet gir en rekke fordeler, blant annet kan våtluftslangen gå flere meter rett opp, stor fordel for eksempel i båt. Les mer her. Avansert elektronisk styring tar hensyn til temperatur i tillegg til fuktnivå. Dette gjør at man kan spare betydelig strøm i krypkjeller forhold til vanlige rotoravfuktere med hygrostat. For å hindre mugg kan man nemlig tillate høyere fuktnivå ved lavere temperaturer. Dette er en av innovasjonene til Acetec som bidrar til mindre strømforbruk. Fuktnivået tillates å stige med 1% RF per 1 °C lavere temperatur enn 15 °C ned til 0 °C. Noe av strømforbruket gjenvinnes som varme i rommet og noe blåses ut gjennom våtluftslangen. Klikk her for brosjyre.

  Les mer »
 7. Ozon i båt, bil og klimaanlegg

  Ozon i båt, bil og klimaanlegg

  Lukt i båt

  Airmasters ozongeneratorer fjerner effektivt lukter i båt enter det gjelder diesellukt, oljelukt, fiskelukt, mugglukt, kjøleskapslukt eller septiklukt. Les mer om dette på våre andre tekstsider om ozonbehandling.

  Les reportasjen "Slik blir du kvitt båtlukten" i Båtmagasinet 8 2018 om ozonbehandling av båt.

  Lukt i bil

  Bilen rengjøres på forhånd. Påse at kilden til problemet er fjernet, som for eksempel dyrehår. Askebeger vaskes. Mugg har ofte sin årsak i vannlekkasjer. Da må du reparere vannlekkasjene og vaske bort det du får vekk av mugg.

  Etter vask er det viktig å tørke bilen godt for å skåne ozongeneratoren. Alternativt kan man bruke BLC500 med slange. Da plasseres ozongeneratoren på utsiden av bilen, og slangen føres inn i bilen gjennom en glipe på et vindu. Tre den gjennom nakkestøtte for eksempel. Enden må være i friluft og ikke ligge mot setetrekk, for da kan det bli en falmet flekk.

  Ozongeneratoren plasseres sentralt i bilen. Les mer om å fjerne lukt i ventilasjonskanaler under. Sørg for at alle vinduer og dører er lukket, men det kan anbefales å ha en luftglipe på ett vindu. Lås bilen og ta med nøkkelen. Bilen skal luftes i minst 15 minutt med dører åpne før mennesker skal oppholde seg der. Om mulig er det en fordel å lufte ute. 

  Når det gjelder behandlingstid kan du lese mer om dette på tekstsiden Luktfjerning. Som et utgangspunkt kan anbefales 1-4 timer med BLC500 og 4-12 timer med BL100.

  Les mer »
 8. To-faseprinsippet

  To-faseprinsippet

  Acetec har tatt sorpsjonsavfukter-teknologien ett steg videre

  EvoDry PD har stillestående sorpsjonselement og spjeld, istedenfor roterende element. Avfukteren er utviklet og produsert i Sverige, patentsøkt og godt etablert. De har allerede vist en ledende kvalitet og driftsikkerhet. Teknologien gir følgende fordeler:

  • Ingen problem med kondensering i våtluftslangen. I fase 1 brukes hele viftekapasiteten til å blåse ut våtluft. Dette gjør at slangen kan gå rett opp. Stor fordel for eksempel i båt. Alle andre produsenter av sorpsjonsavfuktere bruker rotor, og anbefaler at våtluftslangen skal ha fall utover.
  • God servicevennlighet. For eksempel demonteres sorpsjonselementet på sekunder for rengjøring. Se bilder. På roterende avfuktere er det normalt mye skruing. Alle deler er lett tilgjengelig.
  • Større driftsikkerhet.
  Les mer »
 9. Kan ozon drepe koronaviruset COVID-19?

  Kan ozon drepe koronaviruset COVID-19?

  Det er velkjent at ozon generelt dreper bakterier, virus, mugg og sopp. Det er påvist at ozongass dreper SARS-viruset, og siden strukturen til det nye korona-viruset er nesten identisk med SARS-viruset, er det relativt trygt å si at det også vil fungere på det nye korona-viruset.
  Det er mer enn 17 vitenskapelige studier som viser at ozongass er i stand til å ødelegge SARS-viruset. Typisk er virus små, uavhengige partikler, bygget av krystaller og makromolekyler. I motsetning til bakterier, formerer de seg bare i vertscellen. 

  Ozon ødelegger virus ved å diffundere gjennom proteinbelegget i nukleinsyrekjernen, noe som resulterer i skade på RNA'et. Ved høyere konsentrasjoner oksyderer ozon det ytre proteinskallet. COVID-19 er et innhyllet virus. I tidligere studier har 99 prosent av virusene blitt ødelagt og viste skade på konvoluttproteinene etter 30 sekunders eksponering for ozon. Dette kan føre til at viruset ikke klarer å feste seg til normale, sunne celler, og nedbrytningen av det enstrengede RNA kan føre til ødeleggelse av viruset.

  Ozonkonsenstrasjon, mengde forurensning, luftfuktighet, temperatur og tid virker inn på hvor effektivt ozon desinfiserer. Ozonkonsentrasjon har mye å si. Undersøkelser har vist at høyere luftfuktighet gjør at bakterier og virus drepes raskere. 

  Det har vært et stort ønske om en ozonsensor som er pålitelig uten for høy kostnad. Etter årevis med utvikling har vår leverandør lansert Airmaster ozonsensor. Det gjør at mulighetene nå er store for kontrollert og sikker bruk av ozon i sykehusmiljø og andre steder.

  Airmaster ozonsensor

  Les mer »
 10. Rotor-prinsippet

  Rotor-prinsippet

  Sorpsjonsavfuktere kalles også adsorpsjonsavfuktere og absorberingsavfuktere. Alle sorpsjonsavfuktere, unntatt Acetec's EvoDry PD fungerer etter rotorprinsippet. Disse avfukterne kalles også rotoravfuktere eller roterende avfuktere. Sorpsjonselementet av silica-gel er formet som en rund flat kake, og er hullet som en bikube. Rotoren går sakte rundt ved hjelp av en motor, kanskje en omdreining i minuttet. Luft blåses gjennom rotoren. Rotoren absorberer fukten i luften, og tørr luft blåses ut av avfukteren. I en sektor i rotoren blåses varm luft gjennom slik at fukten frigjøres.

  Den varme fuktige luften kan behandles på to måter:

  1: Luften kan føres ut gjennom en slange til en ytterveggsventil og ut i det fri. Avfukteren virker da i kuldegrader siden det ikke dannes vann noen steder. AllTemp RS70 og RS110 er en slik avfukter.

  2: Luften kan føres gjennom en radiator som kondenserer fukten i luften. Vannet renner ned i en beholder, eller ut i en slange til sluk. Den kan derfor ikke brukes i kuldegrader. AllTemp Handy er en slik avfukter.

  Les mer »
Side