OM OZONERING

 1. Om ozon og forholdsregler

  Om ozon og forholdsregler

  Ozongenerator

  En ozongeneratorer produserer ozon og lages for å gi en effektiv og sikker behandling av lukt og mikroorganismer uten bruk av kjemikalier. Ozon må produseres på stedet da ozon brytes rask ned. For å skåne ozongeneratoren skal den bare brukes i tørre miljø. Har et rom, tepper eller lignende blitt vasket, må det tørkes godt før ozonering. 

  Hvordan virker en ozongenerator?

  • Luft blir ført inn i et elektronisk utladningsfelt som blir produsert ved høy spenning. 
  • Resultatet av utladningene er en aktiv oksygenblanding som inneholder alle tre formene for oksygen; O, O2 og O3. 
  • Ozon (O3) er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler, og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene.
  • Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser.

  Airmaster brosjyre:

  Les mer »
 2. Luktfjerning

  Luktfjerning

  Ozon fjerner lukt

  Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser.

  Hvor lenge skal ozongeneratoren stå på?

  En kraftig ozongenerator bruker kortere tid på å fjerne lukt. For profesjonelle brukere som jevnlig bruker ozongenerator kan det derfor lønne seg å kjøpe en større generator for å få jobben fortere ferdig. Om generatoren bør stå på i en halv time, fem timer eller et døgn er noe man prøver seg frem med i begynnelsen. Størrelsen på rommet og hvor stort luktproblemet er vil natuligvis variere. Ozon er en frisk og distinkt lukt. Selv om ozon bryter seg selv ned raskt, kan noe av denne lukte sitte igjen hvis man ozonerer for lenge, og det tar lengre tid å lufte. Vi anbefaler å ozonere i intervall, det vil si at du ozonerer en økt for deretter å lufte godt. Er ikke lu

  Les mer »
 3. Bakterier, virus, mugg og sopp

  Bakterier, virus, mugg og sopp

  Ozon dreper bakterier, virus, mugg og sopp 

  Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler. Ozon dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. I de fleste tilfeller blir sluttproduktene bare kullsyre og vann.

  Høy konsentrasjon er nødvendig

  Det kreves høyere ozonkonsentrasjon for å drepe mikroorganismer enn hva som er nødvendig for å fjerne lukt. I boligrom er det nødvendig å bruke BLC2000/4000 eller BL3000/6000.

  Airmaster BLC-serien Airmaster BL

  Bruksområder

  • Drepe mugg og sopp i hus på o
  Les mer »
 4. Ozon i båt, bil og klimaanlegg

  Ozon i båt, bil og klimaanlegg

  Lukt i båt

  Airmasters ozongeneratorer fjerner effektivt lukter i båt enter det gjelder diesellukt, oljelukt, fiskelukt, mugglukt, kjøleskapslukt eller septiklukt. Les mer om dette på våre andre tekstsider om ozonbehandling.

  Les reportasjen "Slik blir du kvitt båtlukten" i Båtmagasinet 8 2018 om ozonbehandling av båt.

  Lukt i bil

  Bilen rengjøres på forhånd. Påse at kilden til problemet er fjernet, som for eksempel dyrehår. Askebeger vaskes. Mugg har ofte sin årsak i vannlekkasjer. Da må du reparere vannlekkasjene og vaske bort det du får vekk av mugg.

  Etter vask er det viktig å tørke bilen godt for å skåne ozongeneratoren. Alternativt kan man bruke BLC500 med slange. Da plasseres ozongeneratoren på utsiden av bilen, og slangen føres inn i bilen gjennom en glipe på et vindu. Tre den gjennom nakkestøtte for eksempel. Enden må være i friluft og ikke ligge mot setetrekk, for da kan det bli en falmet flekk.

  Ozongeneratoren plasseres sentralt i bilen. Les mer om å fjerne lukt i ventilasjonskanaler under. Sørg for at alle vinduer og dører er lukket, men det kan anbefales å ha en luftglipe på ett vindu. Lås bilen og ta med nøkkelen. Bilen skal luftes i minst 15 minutt med dører åpne før mennesker skal oppholde seg der. Om mulig er det en fordel å lufte ute. 

  Når det gjelder behandlingstid kan du lese mer om dette på tekstsiden Luktfjerning. Som et utgangspunkt kan anbefales 1-4 timer med BLC500 og 4-12 timer med BL100.

  Les mer »
 5. Kan ozon drepe koronaviruset COVID-19?

  Kan ozon drepe koronaviruset COVID-19?

  Det er velkjent at ozon generelt dreper bakterier, virus, mugg og sopp. Det er påvist at ozongass dreper SARS-viruset, og siden strukturen til det nye korona-viruset er nesten identisk med SARS-viruset, er det relativt trygt å si at det også vil fungere på det nye korona-viruset.
  Det er mer enn 17 vitenskapelige studier som viser at ozongass er i stand til å ødelegge SARS-viruset. Typisk er virus små, uavhengige partikler, bygget av krystaller og makromolekyler. I motsetning til bakterier, formerer de seg bare i vertscellen. 

  Ozon ødelegger virus ved å diffundere gjennom proteinbelegget i nukleinsyrekjernen, noe som resulterer i skade på RNA'et. Ved høyere konsentrasjoner oksyderer ozon det ytre proteinskallet. COVID-19 er et innhyllet virus. I tidligere studier har 99 prosent av virusene blitt ødelagt og viste skade på konvoluttproteinene etter 30 sekunders eksponering for ozon. Dette kan føre til at viruset ikke klarer å feste seg til normale, sunne celler, og nedbrytningen av det enstrengede RNA kan føre til ødeleggelse av viruset.

  Ozonkonsenstrasjon, mengde forurensning, luftfuktighet, temperatur og tid virker inn på hvor effektivt ozon desinfiserer. Ozonkonsentrasjon har mye å si. Undersøkelser har vist at høyere luftfuktighet gjør at bakterier og virus drepes raskere. 

  Det har vært et stort ønske om en ozonsensor som er pålitelig uten for høy kostnad. Etter årevis med utvikling har vår leverandør lansert Airmaster ozonsensor. Det gjør at mulighetene nå er store for kontrollert og sikker bruk av ozon i sykehusmiljø og andre steder.

  Airmaster ozonsensor

  Les mer »
 6. Kommuners bruk av ozonaggregat

  Kommuners bruk av ozonaggregat

  Kommunale boliger

  Ozon fjerner lukt i rom. Brukes i rom for rom etter utvasking og tørking. 

  Til desinfisering i helsesektor

  Ozon kan brukes som supplement til vasking for desinfisering av for eksempel:

  • Venterom, og andre rom. Karenstid i infiserte rom blir ikke nødvendig.
  • Ambulanse, varebiler, biler for hjemmesykepleien osv. 
  • Rullestoler og annet brukerutstyr
  • P2-masker, hansker, masker osv. kan raskt desinfiseres i en boks, skap eller lite rom.
  • Ventilasjonsanlegg

  Ozongassen kommer til overalt, også i porøse materialer, etterlater ingen rester og tilfører ikke fuktighet. Ozon er en av de mest oksiderende og desinfiserende middel man kjenner til.

  Skadesanering

  WOZ4000 og WOZ6000 brukes mest til dette. Bidrar til å fjerne lukt etter brann- og vannskader, og inngår i saneringsarbeid ved mugg og soppskader.

  Les mer »