Kommuners bruk av ozonaggregat

Kommunale boliger

Ozon fjerner lukt i rom. Brukes i rom for rom etter utvasking og tørking. 

Til desinfisering i helsesektor

Ozon kan brukes som supplement til vasking for desinfisering av for eksempel:

  • Venterom, og andre rom. Karenstid i infiserte rom blir ikke nødvendig.
  • Ambulanse, varebiler, biler for hjemmesykepleien osv. 
  • Rullestoler og annet brukerutstyr
  • P2-masker, hansker, masker osv. kan raskt desinfiseres i en boks, skap eller lite rom.
  • Ventilasjonsanlegg

Ozongassen kommer til overalt, også i porøse materialer, etterlater ingen rester og tilfører ikke fuktighet. Ozon er en av de mest oksiderende og desinfiserende middel man kjenner til.

Skadesanering

WOZ4000 og WOZ6000 brukes mest til dette. Bidrar til å fjerne lukt etter brann- og vannskader, og inngår i saneringsarbeid ved mugg og soppskader.

 

I bårerom

Reduserer eller fjerner luktproblem. WOZ500 monteres gjerne i naborom med slange gjennom veggen, men kan også stå i rommet. Stilles på lav styrke alt etter romstørrelse. Evt. kan ozonsensoren som er tilbehør brukes for å regulere ozonkonsentrasjon. Noen ganger ønsker man å utsette begravelsen lengst mulig. Det kan da være bra å bore et lite hull i kisten og føre ozon inn.

 

I storkjøkken

Kjøkkenavtrekk kan behandles med ozon. Det reduserer lukt utenfor, og fett brytes ned så det går lengre tid mellom hver gang avtrekket må rengjøres. Bruk Ventilasjonsmunstykke vi har som tilbehør til dette. Ozonsensor kan også monteres for sikkerheten sin del, hvis det skulle bli hull på en slange for eksempel. WOZ2000 eller WOZ4000 brukes til dette.

I brannbiler

Brukes til både å fjerne lukt og til desinfisering.

Lukt fra søppel

Søppelrom og konteinere kan behandles med ozon for å redusere luktproblem. WOZ500 brukes normalt til dette. Apparatet kan for eksempel monteres i et naborom, med slange gjennom veggen.

Lukt fra kloakk

Noen ganger kan det være luktproblem som er vankelig å bli kvitt fra kloakk. Finnes et sted i nærheten med strøm som apparatet kan stå tørt, kan man føre ozon gjennom slange til kilden av problemet.