Fuktig kjeller

Kjellerlukt og fukt

I august og september er temperaturen ganske høy, samtidig med at fuktnivået er noe høyere enn på våren og tidligere på sommeren. Det er da fuktnivået i kjelleren er størst. I en kjeller er det normalt mye betong, med høy varmekapasitet, som er isolert av huset og terrenget. Denne holder en lav temperatur. Når den varme uteluften kommer inn i kjelleren gjennom ventilene, synker lufttemperaturen, og den relative luftfuktigheten stiger. Les mer om dette her Om fuktighet. Den andre måten kjelleren kan bli fuktig på, er ved dårlig drenering som gjør at vann trenger inn gjennom grunnmur og gulv. Ved å avfukte kjelleren holdes en jevn og lav relativ luftfuktighet, og muren vil også tørke fra innsiden. Avfukting er mye billigere enn å grave opp rundt hele huset. Om du skulle gjøre det senere, vil du uansett ha stor glede av avfukteren pga. førstnevnte fuktproblem.

Stengte ventiler, varmere kjeller og lunere hus

Når man skal avfukte må alle ventiler stenges, så det blir tettest mulig. Man kan ikke ventilere og avfukte samtidig. Da må avfukteren hele tiden avfukte ny fuktig uteluft. Det blir som å la kjøleskapsdøren stå med døren på gløtt. Når man stenger alle ventiler, blir kjelleren varmere om vinteren. Dette gjelder også ved avfukting i krypkjeller. Hvis man monterer avfukter med våtluftsutblåsing, får man likevel noe ventilasjon. Det er fordi våtluft blåses ut av huset, og tilsvarende luftmengde kommer inn. 

Fuktproblemer i oppholdsrom

Ventilering: I en kjeller uten ventilasjonsanlegg, er det alltid lufteventiler. For å spare strøm, og unngå kald trekk, er det vanlig at disse stenges. Fukten som dannes av mennesker øker da fuktnivået. En person avgir circa 1 liter vann i døgnet. I tillegg kommer fukt fra dusjing, klesvask, matlaging osv. Det er derfor viktig med ventilasjon. Dette gjelder i oppvarmede rom. I kalde kjellerrom kan ventilasjon øke fuktproblemene, de månedene det er kaldere inne enn ute. 

Kalde flater: Når luft kjøles ned, øker fuktnivået. Derfor bør man unngå sengegavler og løse skap mot yttervegg. Luftsirkulasjonen mellom møblene og veggene bak er så liten at luften kjøles ned. På samme måte vil klær på gulvet eller soveposer som ligger på gulvet eller inn mot ytterveggen, virke som isolasjon. Det gjør at temperaturen på gulv og vegg, bak og under klærne synker, og det kan slå seg.

Kjeller isolert på innsiden: Ved å isolere på innsiden, flyttes skillet mellom varme og kulde. Temperaturen på innsiden av grunnmuren vil synke. Samtidig vil luftlekkasjer gjøre at luft som siver ut mot grunnmuren kjøles ned, og dette øker den relative luftfuktigheten. En løsning på problemet er å avfukte luften som er mellom isolasjonen og grunnmuren. Forhåpentligvis er det minst 2 cm klaring. Luft inn og ut av avfukteren føres da i slange eller rør gjennom veggen, på hver sine plasser, slik at det blir sirkulasjon på baksiden. Plasser gjerne avfukteren på midten av veggen, med luftinntak ved denne. Tørrluften føres ut til begge sider og gjennom veggen der.

Avfukting med AllTemp Handy i kjeller:

Ved å sette avfukteren slik at den blåser gjennom en dør, får man luftsirkulasjon i to rom. Ved flere rom bør man vurdere å kjøpe flere.

Vannbeholderen er på 2 liter netto, og avfukteren stopper når den er full. Du blir fort lei av å tømme den hele tiden, så vi anbefaler at du bruker silikonslangen som følger med for kontinuerlig drenering. Hvis du vil ha avfukteren et stykke unna sluken, kan man legge et rør, eller en slange, f.eks. hageslange, og føre dreneringsslangen fra avfukteren inn i denne. Hvis du legger dreneringen oppi en større vanntank, er det viktig å tømme regelmessig, før det renner over.

Fordeler med AllTemp Handy:

 • Enkel montering
 • Rimelig
 • Lavt støynivå
 • Mobil
 • Tilfører mer varme til rommet enn den bruker i strøm

Ulemper med AllTemp Handy:

 • Kan ikke brukes i kuldegrader
 • Det bør være sluk i nærheten
 • Dårlig fordeling av luften ved flere rom

AllTemp Handy

Avfukting med våtluftsutblåsing i kjeller:

Disse er laget for fast montering, og for å koble til kanaler eller slanger for god fordeling av luften, selv om det er flere rom. Det samles ikke vann noen steder, men varm og fuktig luft blåses ut i det fri, gjennom en slange til en ytterveggsventil.

Fordeler med EvoDry PD:

 • God fordeling av luften
 • Virker i kuldegrader
 • Display for full kontroll med fuktnivå
 • Lang levetid
 • God servicevennlighet

Ulemper med EvoDry PD:

 • Krever montering av slanger og rør
 • Høyere pris
 • Ikke all forbrukt strøm tilføres rommet som varme

Fordeler med AllTemp RS70 og RS110 kontra EvoDry PD:

 • Lavere pris
 • Mindre mål

Ulemper med AllTemp RS70 og RS110 kontra EvoDry PD:

 • Kan ikke bruke lange slanger
 • Kan avfukte makismum to rom
 • Ikke elektronisk styring eller display