OM AVFUKTING

 1. Avfuktning generelt

  Avfuktning generelt

  Hindre at muggflekker, lukt, korrosjon og råte gir stort verditap på dyre båter og vogner. Kostbare elektroniske apparat får lengre levetid og mindre driftsforstyrrelser ved tørr luft. Man kan tørke tøy inne. og oppbevare mat og sengetøy om vinteren uten problemer. Avfuktet tre- og plastbåt gir en ikke ubetydelig vektreduksjon, dette øker farten og reduserer forbruk.

  Les mer »
 2. Fuktighet

  Fuktighet

  Absolutt luftfuktighet

  Absolutt luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften. Den kan utrykkes på to måter:

  • Kilogram vanndamp per kubikkmeter luft.
  • Volumet til luften endrer seg med luftrykket, derfor angis også absolutt luftfuktighet i masse vann per masse luft, for eksempel i gram vann per kilo luft. 

  Ved 30 °C kan 1 kg luft inneholde ca. 30 gram vann, men ved 0 °C kan luften inneholde ca. 4 gram vann.

  Relativ luftfuktighet

  Relativ luftfuktighet er forholdet mellom den aktuelle vannmengden i luft og den maksimale vannmengden luften kan inneholde. Relativ luftfuktighet forkortes til RF. RF utrykkes i prosent, og er relatert til en gitt temperatur. Maksimal vannmengde (mettet luft) ved denne temperaturen er altså 100% RF.

  Relativ luftfuktighet utendørs i Norge

  Den relative luftfuktigheten er i snitt 80% i hele Norge, hele året. Variasjoner mellom 70% og 90% er normalt. Det er en

  Les mer »
 3. Velg rett avfukter

  Velg rett avfukter

   

  Sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing. Anbefalt fra - 20 °C til + 25 °C   

  Denne typen avfuktere egner seg best til faste installasjoner og i rom hvor det kan bli frost. Til forskjell fra kompressoravfuktere fungerer denne effektivt ved lave temperaturer.
   

  EvoDry PD er utviklet og produseret i Sverige, og har tatt et steg videre i utviklingen i forhold til roterende sorpsjonsavfuktere. Det unike to-fase prinsippet gir en rekke fordeler, blant annet kan våtluftslangen gå flere meter rett opp, stor fordel for eksempel i båt. Les mer her. Avansert elektronisk styring tar hensyn til temperatur i tillegg til fuktnivå. Dette gjør at man kan spare betydelig strøm i krypkjeller forhold til vanlige rotoravfuktere med hygrostat. For å hindre mugg kan man nemlig tillate høyere fuktnivå ved lavere temperaturer. Dette er en av innovasjonene til Acetec som bidrar til mindre strømforbruk. Fuktnivået tillates å stige med 1% RF per 1 °C lavere temperatur enn 15 °C ned til 0 °C. Noe av strømforbruket gjenvinnes som varme i rommet og noe blåses ut gjennom våtluftslangen. Klikk her for brosjyre.

  Les mer »
 4. To-faseprinsippet

  To-faseprinsippet

  Acetec har tatt sorpsjonsavfukter-teknologien ett steg videre

  EvoDry PD har stillestående sorpsjonselement og spjeld, istedenfor roterende element. Avfukteren er utviklet og produsert i Sverige, patentsøkt og godt etablert. De har allerede vist en ledende kvalitet og driftsikkerhet. Teknologien gir følgende fordeler:

  • Ingen problem med kondensering i våtluftslangen. I fase 1 brukes hele viftekapasiteten til å blåse ut våtluft. Dette gjør at slangen kan gå rett opp. Stor fordel for eksempel i båt. Alle andre produsenter av sorpsjonsavfuktere bruker rotor, og anbefaler at våtluftslangen skal ha fall utover.
  • God servicevennlighet. For eksempel demonteres sorpsjonselementet på sekunder for rengjøring. Se bilder. På roterende avfuktere er det normalt mye skruing. Alle deler er lett tilgjengelig.
  • Større driftsikkerhet.
  Les mer »
 5. Rotor-prinsippet

  Rotor-prinsippet

  Sorpsjonsavfuktere kalles også adsorpsjonsavfuktere og absorberingsavfuktere. Alle sorpsjonsavfuktere, unntatt Acetec's EvoDry PD fungerer etter rotorprinsippet. Disse avfukterne kalles også rotoravfuktere eller roterende avfuktere. Sorpsjonselementet av silica-gel er formet som en rund flat kake, og er hullet som en bikube. Rotoren går sakte rundt ved hjelp av en motor, kanskje en omdreining i minuttet. Luft blåses gjennom rotoren. Rotoren absorberer fukten i luften, og tørr luft blåses ut av avfukteren. I en sektor i rotoren blåses varm luft gjennom slik at fukten frigjøres.

  Den varme fuktige luften kan behandles på to måter:

  1: Luften kan føres ut gjennom en slange til en ytterveggsventil og ut i det fri. Avfukteren virker da i kuldegrader siden det ikke dannes vann noen steder. AllTemp RS70 og RS110 er en slik avfukter.

  2: Luften kan føres gjennom en radiator som kondenserer fukten i luften. Vannet renner ned i en beholder, eller ut i en slange til sluk. Den kan derfor ikke brukes i kuldegrader. AllTemp Handy er en slik avfukter.

  Les mer »
 6. Fuktig kjeller

  Fuktig kjeller

  Kjellerlukt og fukt

  I august og september er temperaturen ganske høy, samtidig med at fuktnivået er noe høyere enn på våren og tidligere på sommeren. Det er da fuktnivået i kjelleren er størst. I en kjeller er det normalt mye betong, med høy varmekapasitet, som er isolert av huset og terrenget. Denne holder en lav temperatur. Når den varme uteluften kommer inn i kjelleren gjennom ventilene, synker lufttemperaturen, og den relative luftfuktigheten stiger. Les mer om dette her Om fuktighet. Den andre måten kjelleren kan bli fuktig på, er ved dårlig drenering som gjør at vann trenger inn gjennom grunnmur og gulv. Ved å avfukte kjelleren holdes en jevn og lav relativ luftfuktighet, og muren vil også tørke fra innsiden. Avfukting er mye billigere enn å grave opp rundt hele huset. Om du skulle gjøre det senere, vil du uansett ha stor glede av avfukteren pga. førstnevnte fuktproblem.

  Les mer »
 7. Montering i krypkjeller

  Montering i krypkjeller

  Grunnleggende tiltak

  • Materialer i bjelkelaget som eventuelt allerede er skadet byttes ut.
  • Fjerne organisk materiale, rusk som ligger i krypkjelleren. 
  • Grunn som ikke er fjell eller betong dekkes med plast. La plasten gå litt opp på grunnmuren og fest med en klemlist.
  • Sprekker i fjell eller betong tettes med vanntett mørtel.
  Les mer »
 8. Undertrykk eller ikke?

  Undertrykk eller ikke?

  Lufttrykk ved bruk av sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing

  Arbeidsprinsippet for sorpsjonsavfuktere er slik at litt varm fuktig luft blåses ut i det fri. Dette gjør at avfukteren virker i kuldegrader. Samtidig er det slik at det kommer like mye luft inn i et rom som det går luft ut av et rom. Det betyr at fuktig uteluft kommer inn i rommet gjennom utettheter. Undertrykk er normalt ikke noe problem, og uansett vil det være luftlekkasjer. På EvoDry PD skapes bare undertrykk når avfukteren avfukter. På AllTemp RS70 og RS110 skapes undertrykk når viften går. Man kan på disse velge om viften skal gå kontinuerlig eller bare når den avfukter.

  Ved å hente litt uteluft, og føre denne inn ved luftinntaket på avfukteren oppnås følgende:

  1. Det oppnås et mer nøytralt trykk i rommet.
  2. Den fuktige luften som ellers ville kommet inn i rommet gjennom utettheter, kommer nå direkte inn i avfukteren
  Les mer »