Undertrykk eller ikke?

Lufttrykk ved bruk av sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing

Arbeidsprinsippet for sorpsjonsavfuktere er slik at litt varm fuktig luft blåses ut i det fri. Dette gjør at avfukteren virker i kuldegrader. Samtidig er det slik at det kommer like mye luft inn i et rom som det går luft ut av et rom. Det betyr at fuktig uteluft kommer inn i rommet gjennom utettheter. Undertrykk er normalt ikke noe problem, og uansett vil det være luftlekkasjer. På EvoDry PD skapes bare undertrykk når avfukteren avfukter. På AllTemp RS70 og RS110 skapes undertrykk når viften går. Man kan på disse velge om viften skal gå kontinuerlig eller bare når den avfukter.

Ved å hente litt uteluft, og føre denne inn ved luftinntaket på avfukteren oppnås følgende:

  1. Det oppnås et mer nøytralt trykk i rommet.
  2. Den fuktige luften som ellers ville kommet inn i rommet gjennom utettheter, kommer nå direkte inn i avfukteren

Gjeder ikke krypkjeller. Der kan det være et klima som gjør at vi ikke ønsker at denne luften skal komme opp i boligdelen. Det kan derfor være ønskelig at det er noe undertrykk i krypkjelleren.

Acetec's EvoDry PD har ikke nipler ved luftinntaket, men hele baksiden av avfukteren er åpen – rett inn i luftfilteret. En nippelplate med tre 100 mm nipler er tilbehør. AllTemp RS70 og RS110 har en 125 mm nippel for luftinntak.

Mulig løsning om ønskelig, gjelder om man bruker slange/r på luftinntak:
Koble til en slange på slangen for luftinntak ved hjelp av et Y-kobling. Bruk 40 mm slange på AllTemp RS70 eller RS110, og 80 mm slange på en av luftinntaksslangene på EvoDry PD. Denne kobles til en ytterveggsventil. Denne ventilen bør ikke monteres inntil ytterveggsventilen for våtluft.