Velg rett avfukter

 

EvoDry PD

Sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing. Anbefalt fra - 20 °C til + 25 °C   

Denne typen avfuktere egner seg best til faste installasjoner og i rom hvor det kan bli frost. Til forskjell fra kompressoravfuktere fungerer denne effektivt ved lave temperaturer.
 

EvoDry PD er utviklet og produseret i Sverige, og har tatt et steg videre i utviklingen i forhold til roterende sorpsjonsavfuktere. Det unike to-fase prinsippet gir en rekke fordeler, blant annet kan våtluftslangen gå flere meter rett opp, stor fordel for eksempel i båt. Les mer her. Avansert elektronisk styring tar hensyn til temperatur i tillegg til fuktnivå. Dette gjør at man kan spare betydelig strøm i krypkjeller forhold til vanlige rotoravfuktere med hygrostat. For å hindre mugg kan man nemlig tillate høyere fuktnivå ved lavere temperaturer. Dette er en av innovasjonene til Acetec som bidrar til mindre strømforbruk. Fuktnivået tillates å stige med 1% RF per 1 °C lavere temperatur enn 15 °C ned til 0 °C. Noe av strømforbruket gjenvinnes som varme i rommet og noe blåses ut gjennom våtluftslangen. Klikk her for brosjyre.

Kjøp EvoDry PD

AllTemp RS70 / RS110AllTemp RS70 og RS110 har roterende sorpsjonselement og er laget i et svært kompakt format, for effektiv avfuktning av mindre rom. De kan monteres både i tak, på vegg eller på gulv. Vi leverer med en 40 mm slange for våtluften. Kapasiteten er rikelig til campingvogner, spikertelt, bobiler, fritidsbåter, bad, mindre krypkjellere, konteinere og andre mindre rom.

RS70-RS110

AllTemp Handy

Sorpsjonsavfukter med kondensering. Anbefalt fra 0 °C til + 25 °C

Denne typen avfukter egner seg godt i de fleste miljøer hvor romtemperaturen er mellom 0 °C og + 25 °C. Teknikken er lik som på roterende sorpsjonsavfuktere med våtluftslange, men i tillegg passerer luften en kondensator slik at vannet renner ned i en beholder eller til dreneringsslange.  

AllTemp Handy avfukter 7 liter/døgn ved 20 °C og 60 % RF. Den gir mer varme til rommet enn den bruker i strøm, som en bonus i tillegg til tørr luft. Når temperaturen stiger vil også den relative luftfuktigheten synke. Når innstilt fuktnivå er oppnådd slår den seg helt av. Vi kjenner ikke til andre avfuktere med bedre økonomistyring. Trinnløs hygrostat, bærehåndtak, tykk silikon dreneringsslange, veltesikring, justerbart luftspjeld og fem års garanti er noen av avfukterens fortrinn.

AllTemp Handy

 

 

AllTemp Handy sammenlignet med kompressoravfukter

Kompressoravfukter

Denne typen avfukter kan anbefales hvis temperaturen i rommet som skal avfuktes er over 25 °C. I andre tilfeller vil du være bedre tjent med en sorpsjonsavfukter. Avfukterne selges overalt, men på grunn av sårbarheten med kjølemiddel og kompressor, erfarer vi at levetiden ofte er kort. Ved lave temperaturer vil det dessuten være problemer med riming i fordamperen. Hvis ikke annet er oppgitt, er kapasiteten oppgitt ved 30 °C, 80% RF. Effekten ved bruk av sorpsjonsavfukter er helt annerledes som diagrammet viser.

Profesjonelle leverandører av avfuktere oppgir normalt kapasitet ved 60% RF og 20 °C. Hvis vi i diagrammet tar utgangspunkt i 60% RF vil Alltemp Handy ha dobbel kapasitet ved 15 °C. Ved 5 °C er kapasiteten ca. 3,5 ganger så stor. Det er kapasiteten ved lave temperaturer som er avgjørende for om avfukteren klarer å holde et stabilt ønsket fuktnivå på f.eks. 50% RF.

 

Fuktfjerner

AllTemp Fuktfjerner puten reduserer luftfuktigheten og forhindrer muggvekst, fukt og lukt. Den egner seg godt til bruk i safe, våpenskap, campingvogn, båt, bobil, monter, skuffer og skap.AllTemp Fuktfjerner Hindrer også dogg i bilvindu. Beskytt verdifulle eiendeler som klær og elektronikk fra å ta skade av høy fuktighet. Fuktposen er fylt med silica gel som trekker fuktighet fra luften. En pose trekker til seg ca 180 gram vann og tørkes i mikrobølgeovn for å brukes igjen og igjen. Sjekk vår test som viser at fuktnivå sank fra 73% til 30% over natten.

AllTemp fuktfjerner

Varmeovn

Mange har litt varme på i hytten, båten eller campingvognen om vinteren for at det ikke skal bli så rått. Innetemperaturen må være minst 7 °C høyere enn utetemperaturen for å få en viss effekt av tørrere luft. Varme som står på hele tiden koster mye! Reduser kostnadene ved å skru varmen helt av, og heller avfukte. Husk å tømme vannrør. AllTemp Handy varmer mer enn den bruker i strøm, og er derfor mer økonomisk å bruke enn varmeovn.