Kan ozon drepe koronaviruset COVID-19?

Det er velkjent at ozon generelt dreper bakterier, virus, mugg og sopp. Det er påvist at ozongass dreper SARS-viruset, og siden strukturen til det nye korona-viruset er nesten identisk med SARS-viruset, er det relativt trygt å si at det også vil fungere på det nye korona-viruset.
Det er mer enn 17 vitenskapelige studier som viser at ozongass er i stand til å ødelegge SARS-viruset. Typisk er virus små, uavhengige partikler, bygget av krystaller og makromolekyler. I motsetning til bakterier, formerer de seg bare i vertscellen. 

Ozon ødelegger virus ved å diffundere gjennom proteinbelegget i nukleinsyrekjernen, noe som resulterer i skade på RNA'et. Ved høyere konsentrasjoner oksyderer ozon det ytre proteinskallet. COVID-19 er et innhyllet virus. I tidligere studier har 99 prosent av virusene blitt ødelagt og viste skade på konvoluttproteinene etter 30 sekunders eksponering for ozon. Dette kan føre til at viruset ikke klarer å feste seg til normale, sunne celler, og nedbrytningen av det enstrengede RNA kan føre til ødeleggelse av viruset.

Ozonkonsenstrasjon, mengde forurensning, luftfuktighet, temperatur og tid virker inn på hvor effektivt ozon desinfiserer. Ozonkonsentrasjon har mye å si. Undersøkelser har vist at høyere luftfuktighet gjør at bakterier og virus drepes raskere. 

Det har vært et stort ønske om en ozonsensor som er pålitelig uten for høy kostnad. Etter årevis med utvikling har vår leverandør lansert Airmaster ozonsensor. Det gjør at mulighetene nå er store for kontrollert og sikker bruk av ozon i sykehusmiljø og andre steder.

Airmaster ozonsensor

Airmaster ozonsensor

Fordeler ved bruk av ozon til desinfisering

 • Ozon bryter seg selv ned i løpet av forholdsvis kort tid og etterlater ikke noe
 • Det er ikke noe forbruksmateriell som øker kostnadene
 • Ozon er langt mer bakteriedrepende enn klor og virker mye raskere
 • Ozon er kraftigere enn hydrogenperoksid og har ikke noen forbrukskostnader
 • Gassen trenger inn der man ellers ikke kommer til
 • Ingen fuktighet som kan gjøre skade, f.eks på tastatur eller bankterminal
 • Ingen kjemikalier. Finnes kjemikalier som er bra for helsen?

Hvor kan man desinfisere?

Vi får stadig tilbakemeldinger om bruksområder, og anser ozon som gunstig for å desinfisere følgende:

 • Biler som leiebiler, taxi, ambulanse, brannbiler, politibiler, busser osv.
 • Venterom og andre rom.
 • Apparater og instrumenter som er vanskelig å vaske eller desinfisere på andre måter.

Ulemper ved å desinfisere med ozon:

 • Personer kan ikke være tilstede under ozonering, og rommet må avlåses og merkes med varsel. Les mer under Om ozon og forholdsregler.
 • Høy konsentrasjon over lang tid kan skade gummi og forårsake korrosjon på metall. I praksis ozoneres timer eller minutter daglig, og i forhold til Covid-19 gjøres dette i noen måneder eller mer. De årene vi har solgt ozongeneratorer har dette vært et teoretisk problem uten slike tilbakemeldinger i praksis.

Hvor lenge må man ozonere?

Mange faktorer virker inn og det er derfor vankelig å lage fasitsvar. Størrelse på ozongeneratoren, størrelse på rom, luftfuktighet, mengde forurensning mm. Det er mer skånsomt for omgivelsene å ozonere med svakere styrke over lengre tid. Men noen ganger vil man ha jobben gjort på kort tid. Brukerutstyr som rullestoler kan ozoneres i et rom for eksempel i 12 timer fra 16.00-04.00 alt etter arbeidstid. Mens en ambulanse vil man gjerne desinfisere raskt. Ved å bruke en boks oppnås raskt høy konsentrasjon og P2-masker, hansker og mindre utstyr kan desinfiseres raskt og effektivt.

Ta kontakt med Olav Rettedal, tlf 90175648 eller olav@bilkontroll.no for dokumentasjon og veiledning angående minutt-ppm, romstørrelse, generatorstørrelse, ozonsensor, sikkerhet osv.