Montering i krypkjeller

Grunnleggende tiltak

  • Materialer i bjelkelaget som eventuelt allerede er skadet byttes ut.
  • Fjerne organisk materiale, rusk som ligger i krypkjelleren. 
  • Grunn som ikke er fjell eller betong dekkes med plast. La plasten gå litt opp på grunnmuren og fest med en klemlist.
  • Sprekker i fjell eller betong tettes med vanntett mørtel.

Strømforbruk er viktig

I en krypkjeller går avfukteren 24 timer i døgnet, år etter år. Strømforbruket har derfor stor betydning for totalkostnaden. Vi har to forskjellige løsninger som reduserer strømforbruket til ca. halvparten i forhold til alle andre konkurrenter. Alle andre sorpsjonsavfuktere er i prinsippet svært like i oppbygging. Det er rotoravfuktere med hygrostat og leveres av en rekke leverandører/skadebegrensningsfirma i Norge.

Mugg risiko kurve

Løsning 1:

EvoDry PD er helt annerledes. To-fase prinsippet er én faktor, og det samme gjelder B-hjulsviften. Den store forskjellen ligger i styringen. En intelligent løsning, som både tar hensyn til temperatur og fuktnivå, gjør at driftstiden reduseres betydelig ved temperaturer under 15 °C.

Grønn: Mugg kan oppstå etter 30 dager. 

Rød: Hvis fuktnivået ligger over rød kurve i mer enn 21 dager, blinker en rød varsellampe på displayet. 

Blå: Økonomi innstilling: Avfukteren styres både av relativ luftfuktighet og temperatur i henhold til blå kurve. Fuktnivået tillates å stige med 1% RF per 1 °C lavere temperatur enn 15 °C ned til 0 °C.  

Svart:  Avfukteren styres bare av relativ luftfuktighet, vanlige avfuktere.

I en krypkjeller er som regel temperaturen mellom 0 og 15 °C. Trekanten i diagrammet, mellom blå og svart linje, indikerer direkte forskjellen i driftstid, og dermed strømforbruk.

Løsning 2:

Montering av AllTemp Handy sorpsjonsavfukter. Strømforbruket reduseres fordi den tilfører mer varme i krypkjelleren enn den bruker i strøm, og temperaturen stiger. Når temperaturen stiger, synker det relative fuktivået og driftstiden reduseres. Dette gjør også at huset blir lunere og varmere i første etasje, slik at innsparingen blir enda større. 

Fordeler i forhold til AllTemp RS70, RS110 eller EvoDry PD: Enklere montering. Ingen våtluftutblåsing/ytterveggsventil. Lav innkjøpspris.

Ulemper i forholdt til AllTemp RS70, RS110 eller EvoDry PD: Kan ikke brukes i kuldegrader. Trenger dreneringsslange til drenerende masse under plasten på bakken, eller gjennom mur til kjelerrom og sluk. Nødvendig med flere avfuktere og stikkontakter i krypkjellere over ca. 60 m². Antatt levetid er lengst for EvoDry PD.

Størrelse på avfukter

Fuktbelastning varierer, så dette er en generell veiledning.

Opp til 50 m²:  Alltemp RS70
Opp til 60 m²: AllTemp Handy
Opp til 70 m²:  AllTemp RS110 
Opp til 250 m²: EvoDry PD


Monteringseksempler

Alltemp RS70/RS110

Monteringseksempel

Alltemp RS110

Monteringseksempel TS140N

AllTemp RS110 / EvoDry PD

MonteringseksempelMonteringseksempel
EvoDry PD

MonteringseksempelMonteringsekesmpel