Bakterier, virus, mugg og sopp

Ozon dreper bakterier, virus, mugg og sopp 

Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler. Ozon dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. I de fleste tilfeller blir sluttproduktene bare kullsyre og vann.

Høy konsentrasjon er nødvendig

Det kreves høyere ozonkonsentrasjon for å drepe mikroorganismer enn hva som er nødvendig for å fjerne lukt. I boligrom er det nødvendig å bruke BLC2000/4000 eller BL3000/6000.

Airmaster BLC-serien Airmaster BL

Bruksområder

  • Drepe mugg og sopp i hus på overflatene samt sporer i luften. Skadede materialer må byttes, ikke minst hvis det er skader inni veggene. Ozon virker ikke inni vegger og materialer, men i luften og på alle overflater.
  • Desinfeksjon av luft, instrumenter osv.
  • Drepe midd i sengen. Her er luftvolumet så lite (under dynen) at mindre ozongeneratorer kan brukes.
  • Drepe bakterier i ventilasjonsanlegg, klimaanlegg o.l.
  • Fjerning av allergi- og astmafremkallende mikroorganismer.

Ozon inngår ofte i luftbehandlingssystem og ved sanering av "syke" hus, kontor, skoler, sykehus, hotell, vann-, avfalls- og avløpsrenseanlegg.

Utleie av ozongenerator

Det hender det kan være nødvendig å gjenta behandlingen etter en viss tid. Samtidig er det ikke alle som behandler utleieapparat som sitt eget. En ozongenerator skal ikke brukes i fuktige omgivelser som etter nedvasking, brann o.l. Da er det nødvendig å tørke godt først. Dette er grunnen til at vi ikke leier ut ozongeneratorer. Synes du investeringen er stor, kan du sjekke med båtforeningen, motorklubben, venner o.l. om det er aktuelt å kjøpe en ozongenerator sammen.