Rotor-prinsippet

rotorprinsipp 

Sorpsjonsavfuktere kalles også adsorpsjonsavfuktere og absorberingsavfuktere. Alle sorpsjonsavfuktere, unntatt Acetec's EvoDry PD fungerer etter rotorprinsippet. Disse avfukterne kalles også rotoravfuktere eller roterende avfuktere. Sorpsjonselementet av silica-gel er formet som en rund flat kake, og er hullet som en bikube. Rotoren går sakte rundt ved hjelp av en motor, kanskje en omdreining i minuttet. Luft blåses gjennom rotoren. Rotoren absorberer fukten i luften, og tørr luft blåses ut av avfukteren. I en sektor i rotoren blåses varm luft gjennom slik at fukten frigjøres.

Den varme fuktige luften kan behandles på to måter:

1: Luften kan føres ut gjennom en slange til en ytterveggsventil og ut i det fri. Avfukteren virker da i kuldegrader siden det ikke dannes vann noen steder. AllTemp RS70 og RS110 er en slik avfukter.

2: Luften kan føres gjennom en radiator som kondenserer fukten i luften. Vannet renner ned i en beholder, eller ut i en slange til sluk. Den kan derfor ikke brukes i kuldegrader. AllTemp Handy er en slik avfukter.

Fordeler i forhold til to-fase-sorpsjonsavfukter: Jevnt strømforbruk under avfuktning. Ulemper: Les mer her To-fase prinsippet

AllTemp Handy RS70-RS110 EvoDry PD