Clima

 1. To-faseprinsippet

  To-faseprinsippet

  Acetec har tatt sorpsjonsavfukter-teknologien ett steg videre

  EvoDry PD har stillestående sorpsjonselement og spjeld, istedenfor roterende element. Avfukteren er utviklet og produsert i Sverige, patentsøkt og godt etablert. De har allerede vist en ledende kvalitet og driftsikkerhet. Teknologien gir følgende fordeler:

  • Ingen problem med kondensering i våtluftslangen. I fase 1 brukes hele viftekapasiteten til å blåse ut våtluft. Dette gjør at slangen kan gå rett opp. Stor fordel for eksempel i båt. Alle andre produsenter av sorpsjonsavfuktere bruker rotor, og anbefaler at våtluftslangen skal ha fall utover.
  • God servicevennlighet. For eksempel demonteres sorpsjonselementet på sekunder for rengjøring. Se bilder. På roterende avfuktere er det normalt mye skruing. Alle deler er lett tilgjengelig.
  • Større driftsikkerhet.
  Les mer »
 2. Velg rett avfukter

  Velg rett avfukter

   

  Sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing. Anbefalt fra - 20 °C til + 25 °C   

  Denne typen avfuktere egner seg best til faste installasjoner og i rom hvor det kan bli frost. Til forskjell fra kompressoravfuktere fungerer denne effektivt ved lave temperaturer.
   

  EvoDry PD er utviklet og produseret i Sverige, og har tatt et steg videre i utviklingen i forhold til roterende sorpsjonsavfuktere. Det unike to-fase prinsippet gir en rekke fordeler, blant annet kan våtluftslangen gå flere meter rett opp, stor fordel for eksempel i båt. Les mer her. Avansert elektronisk styring tar hensyn til temperatur i tillegg til fuktnivå. Dette gjør at man kan spare betydelig strøm i krypkjeller forhold til vanlige rotoravfuktere med hygrostat. For å hindre mugg kan man nemlig tillate høyere fuktnivå ved lavere temperaturer. Dette er en av innovasjonene til Acetec som bidrar til mindre strømforbruk. Fuktnivået tillates å stige med 1% RF per 1 °C lavere temperatur enn 15 °C ned til 0 °C. Noe av strømforbruket gjenvinnes som varme i rommet og noe blåses ut gjennom våtluftslangen. Klikk her for brosjyre.

  Les mer »
 3. Fuktighet

  Fuktighet

  Absolutt luftfuktighet

  Absolutt luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften. Den kan utrykkes på to måter:

  • Kilogram vanndamp per kubikkmeter luft.
  • Volumet til luften endrer seg med luftrykket, derfor angis også absolutt luftfuktighet i masse vann per masse luft, for eksempel i gram vann per kilo luft. 

  Ved 30 °C kan 1 kg luft inneholde ca. 30 gram vann, men ved 0 °C kan luften inneholde ca. 4 gram vann.

  Relativ luftfuktighet

  Relativ luftfuktighet er forholdet mellom den aktuelle vannmengden i luft og den maksimale vannmengden luften kan inneholde. Relativ luftfuktighet forkortes til RF. RF utrykkes i prosent, og er relatert til en gitt temperatur. Maksimal vannmengde (mettet luft) ved denne temperaturen er altså 100% RF.

  Relativ luftfuktighet utendørs i Norge

  Den relative luftfuktigheten er i snitt 80% i hele Norge, hele året. Variasjoner mellom 70% og 90% er normalt. Det er en

  Les mer »
 4. Avfuktning generelt

  Avfuktning generelt

  Hindre at muggflekker, lukt, korrosjon og råte gir stort verditap på dyre båter og vogner. Kostbare elektroniske apparat får lengre levetid og mindre driftsforstyrrelser ved tørr luft. Man kan tørke tøy inne. og oppbevare mat og sengetøy om vinteren uten problemer. Avfuktet tre- og plastbåt gir en ikke ubetydelig vektreduksjon, dette øker farten og reduserer forbruk.

  Les mer »
Side