Clima

 1. Kommuners bruk av ozonaggregat

  Kommuners bruk av ozonaggregat

  Kommunale boliger

  Ozon fjerner lukt i rom. Brukes i rom for rom etter utvasking og tørking. 

  Til desinfisering i helsesektor

  Ozon kan brukes som supplement til vasking for desinfisering av for eksempel:

  • Venterom, og andre rom. Karenstid i infiserte rom blir ikke nødvendig.
  • Ambulanse, varebiler, biler for hjemmesykepleien osv. 
  • Rullestoler og annet brukerutstyr
  • P2-masker, hansker, masker osv. kan raskt desinfiseres i en boks, skap eller lite rom.
  • Ventilasjonsanlegg

  Ozongassen kommer til overalt, også i porøse materialer, etterlater ingen rester og tilfører ikke fuktighet. Ozon er en av de mest oksiderende og desinfiserende middel man kjenner til.

  Skadesanering

  WOZ4000 og WOZ6000 brukes mest til dette. Bidrar til å fjerne lukt etter brann- og vannskader, og inngår i saneringsarbeid ved mugg og soppskader.

  Les mer »
 2. Fuktig kjeller

  Fuktig kjeller

  Kjellerlukt og fukt

  I august og september er temperaturen ganske høy, samtidig med at fuktnivået er noe høyere enn på våren og tidligere på sommeren. Det er da fuktnivået i kjelleren er størst. I en kjeller er det normalt mye betong, med høy varmekapasitet, som er isolert av huset og terrenget. Denne holder en lav temperatur. Når den varme uteluften kommer inn i kjelleren gjennom ventilene, synker lufttemperaturen, og den relative luftfuktigheten stiger. Les mer om dette her Om fuktighet. Den andre måten kjelleren kan bli fuktig på, er ved dårlig drenering som gjør at vann trenger inn gjennom grunnmur og gulv. Ved å avfukte kjelleren holdes en jevn og lav relativ luftfuktighet, og muren vil også tørke fra innsiden. Avfukting er mye billigere enn å grave opp rundt hele huset. Om du skulle gjøre det senere, vil du uansett ha stor glede av avfukteren pga. førstnevnte fuktproblem.

  Les mer »
 3. Montering i krypkjeller

  Montering i krypkjeller

  Grunnleggende tiltak

  • Materialer i bjelkelaget som eventuelt allerede er skadet byttes ut.
  • Fjerne organisk materiale, rusk som ligger i krypkjelleren. 
  • Grunn som ikke er fjell eller betong dekkes med plast. La plasten gå litt opp på grunnmuren og fest med en klemlist.
  • Sprekker i fjell eller betong tettes med vanntett mørtel.
  Les mer »
 4. Undertrykk eller ikke?

  Undertrykk eller ikke?

  Lufttrykk ved bruk av sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing

  Arbeidsprinsippet for sorpsjonsavfuktere er slik at litt varm fuktig luft blåses ut i det fri. Dette gjør at avfukteren virker i kuldegrader. Samtidig er det slik at det kommer like mye luft inn i et rom som det går luft ut av et rom. Det betyr at fuktig uteluft kommer inn i rommet gjennom utettheter. Undertrykk er normalt ikke noe problem, og uansett vil det være luftlekkasjer. På EvoDry PD skapes bare undertrykk når avfukteren avfukter. På AllTemp RS70 og RS110 skapes undertrykk når viften går. Man kan på disse velge om viften skal gå kontinuerlig eller bare når den avfukter.

  Ved å hente litt uteluft, og føre denne inn ved luftinntaket på avfukteren oppnås følgende:

  1. Det oppnås et mer nøytralt trykk i rommet.
  2. Den fuktige luften som ellers ville kommet inn i rommet gjennom utettheter, kommer nå direkte inn i avfukteren
  Les mer »
Side