To-faseprinsippet

Acetec har tatt sorpsjonsavfukter-teknologien ett steg videre

EvoDry PD har stillestående sorpsjonselement og spjeld, istedenfor roterende element. Avfukteren er utviklet og produsert i Sverige, patentsøkt og godt etablert. De har allerede vist en ledende kvalitet og driftsikkerhet. Teknologien gir følgende fordeler:

  • Ingen problem med kondensering i våtluftslangen. I fase 1 brukes hele viftekapasiteten til å blåse ut våtluft. Dette gjør at slangen kan gå rett opp. Stor fordel for eksempel i båt. Alle andre produsenter av sorpsjonsavfuktere bruker rotor, og anbefaler at våtluftslangen skal ha fall utover.
  • God servicevennlighet. For eksempel demonteres sorpsjonselementet på sekunder for rengjøring. Se bilder. På roterende avfuktere er det normalt mye skruing. Alle deler er lett tilgjengelig.
  • Større driftssikkerhet.

EvoDry PD

to-faseprinsippet

Teknologi

Avfukteren arbeider i to faser, fase 1 (tørrluftfase) og fase 2 (våtluftfase). Avfukteren veksler mellom de to fasene til innstilt fuktnivå er oppnådd. Om fuktnivået avviker mer enn 6% fra innstilt verdi, forkortes lengden på fase 1 (tørrluftfase) for å øke avfukterens kapasitet. 

Fase 1

Pågår i ti minutter, eller seks minutter ved fohøyet kapasitet. Via filter og vifte føres den fuktige luften gjennom varmebatteriet (utkoblet) og sorpsjonsblokken. Denne blokken absorberer fukten i luften. Tørr og noe oppvarmet luft blåses ut i rommet.

Fase 2

Pågår i 4 minutt. Varmebatteriet kobles inn og et spjeld stenger for tørrluftutblåsingen. Den varme luften fra varmeelementet frigjør fukten i sorpsjonsblokken. Våtluften føres ut i friluft via våtluftslangen.

To-faseprinsippet