Handlekurv (0)

Velg rett avfukter

Sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing. Anbefalt fra -20°C til + 25°C   


Acetec PD-serieDenne typen avfuktere egner seg best til faste installasjoner og i rom hvor det kan bli frost.
Avfukterne er utviklet og produsert i Sverige, og har tatt et steg videre i utviklingen i forhold til roterende sorpsjonsavfuktere. Det unike to-fase prinsippet gir en rekke fordeler, bl.a. kan våtluftslangen gå flere meter rett opp. Les mer her.

Innebygget og avansert elektronisk styring tar hensyn til temperatur i tillegg til fuktnivå. Dette gjør at man kan spare ca. 50 % av strømforbruket i forhold til vanlige rotoravfuktere med hygrostat i krypkjeller. 50-80 % av strømforbruket gjenvinnes som varme i rommet og noe blåses ut gjennom våtluftslangen. Klikk her for brosjyre.

AllTemp RS50N

AllTemp RS70 og RS110 har roterende sorpsjonselement og er laget i et svært kompakt format, for effektiv avfuktning av mindre rom. Fungerer til forskjell fra kompressoravfuktere effektivt ved lave temperaturer. Arbeidstemperatur er fra - 20 °C til + 40 °C. 

Den kan monteres både i tak, på vegg eller på gulv, og normalt i alle posisjoner. Våtluften føres ut gjennom en 32 mm slange til en beskjeden ytterveggskappe. Kapasiteten er rikelig til campingvogner, spikertelt, bobiler, fritidsbåter, bad og andre mindre rom.

AllTemp Handy

Sorpsjonsavfukter med kondensering. Anbefalt fra 0 °C til + 25 °C

Denne typen avfukter egner seg godt i de fleste miljø hvor romtemperaturen er mellom 0 °C og + 25 °C. I støvete lokaler, i krypkjeller og ved byggtørking anbefales å montere luftfilter av høyere kvalitet i tillegg til originalfilteret. Teknikken er lik som på roterende sorpsjonsavfuktere med våtluftslange, men i tillegg passerer luften en kondensator slik at vannet renner ned i en beholder eller til dreneringsslange.  

AllTemp Handy avfukter 7 liter / døgn ved 20 °C og RF 60 %. All tilført strømforbruk får man tilbake i form av varme, som en bonus i tillegg til tørr luft. Når temperaturen stiger vil også den relative luftfuktigheten synke.

Kompressoravfukter

Denne typen avfukter kan anbefales hvis temperaturen i rommet som skal avfuktes er over 25 °C. I alle andre tilfeller vil en sorpsjonsavfukter være  bedre. Kompressoravfuktere selges overalt, men på grunn av sårbarheten med kjølemiddel og kompressor erfarer vi at levetiden ofte er kort. Ved lave temperaturer vil det dessuten være problemer med riming i fordamperen. Hvis ikke annet er spesifisert, kapasiteten oppgitt ved 30 °C og RF 80 %. Les mer om dette under.

Fuktballer

Fuktballer selges overalt fordi det er en forbruksvare som butikkene tjener penger på. Dette kan bare anbefales i svært små rom som i bagasjeluker o.l. der det er vanskelig og for dyrt og komplisert å montere andre avfuktere. Skal man senke den relative luftfuktigheten i f.eks båt eller campingvogn (som ikke er helt tett), er det nødvendig å avfukte 0,5-1 liter pr. døgn. Når man da tømmer ut litt vann av og til fra en fuktball har det kun en psykologisk effekt.

Varmeovn

Mange har litt varme på i hytten, båten eller campingvognen om vinteren for at det ikke skal bli så rått. Innetemperaturen må da være minst 7 °C høyere enn utetemperaturen for å få en viss effekt av tørrere luft. Varme som står på hele tiden koster mye. Reduser kostnadene ved å skru varmen helt av, og avfukte istedenfor. Husk å tømme vannrør.

 

Avfuktningskapasitet diagramI diagrammet er AllTemp Handy sammenlignet med en kompressoravfukter med kapasitet på 14 liter / døgn ved 30 °C og RF 80 %.

Så høy temperatur er sjelden og ingen ønsker å stille inn ønsket fuktnivå på RF 80 %. En mer realistisk og typisk situasjon vil være for eksempel å stille hygrostaten på RF 50 % i et miljø på 10°C. 

Profesjonelle leverandører av avfuktere oppgir normalt kapasitet ved 20 °C og RF 60 %. Hvis vi i diagrammet tar utgangspunkt i RF 60 % vil AllTemp Handy ha dobbel kapasitet ved 14 °C. Ved 5 °C er kapasiteten ca. 3,5 gang så stor. Det er kapasiteten ved lave temperaturer som er avgjørende for om avfukteren klarer å holde et stabilt fuktnivå på f.eks. RF 50 %.