Handlekurv (0)

Undertrykk eller ikke i rommet?

Lufttrykk ved bruk av sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing

Arbeidsprinsippet for sorpsjonsavfuktere er slik at litt varm fuktig luft blåses ut i det fri. Dette gjør at avfukteren virker i kuldegrader. Samtidig er det slik at det kommer like mye luft inn i et rom som det går luft ut av et rom. Det betyr at fuktig uteluft kommer inn i rommet gjennom utettheter. Undertrykk er normalt ikke noe problem, og uansett vil det være luftlekkasjer. Hvis du ønsker nøytralt trykk i rommet har AllTemp RS110 mulighet for det.

Løsning 

Ved å hente litt uteluft, og føre denne inn ved luftinntaket på avfukteren oppnås følgende fordeler:

  1. Det oppnås et mer nøytralt trykk i rommet.
  2. Den fuktige luften som ellers ville kommet inn i rommet gjennom utettheter, kommer nå direkte inn i avfukteren

Luftinntak på TTS140N

 

AllTemp RS110 har to nipler ved luftinntaket; en Ø125 mm og en Ø63 mm. På den sistnevnte nippelen kobles til en slange som igjen kobles til en ytterveggsventil. Denne ventilen bør ikke monteres helt inntil ytterveggsventilen for våtluft, men de kan stå i nærheten av hverandre. Det er nemlig slik at lufthastigheten ved 63 mm inntaket reduseres til null helt inntil ventilen, mens ved våtluftsutblåsingen fortsetter luftstrømmen i en "stråle" rett frem.

Acetec EvoDry PD har ikke nipler ved luftinntaket, men hele baksiden av avfukterne er åpen - rett inn i luftfilteret. Disse er nemlig i utgangspunktet laget for krypkjellere, og må suge inn luft der hvor avfukteren er montert. 

Krypkjeller

I en krypkjeller kan det være et klima som gjør at vi ikke ønsker at denne luften skal komme opp i boligdelen. Det er derfor ønskelig at det er noe undertrykk i krypkjelleren, ev. nøytralt trykk.

Ved montering av AllTemp TRS110 i krypkjeller, brukes ikke 63 mm nippelen. Hvis man skal skal montere Ø125 mm lydfelle på luftinntaket, eller hvis man vil montere avfukteren i et kjellerrom i tilknytning til krypkjelleren, med slanger inn og ut av krypkjelleren, stenges 63 mm nippelen med et blindlokk.