Handlekurv (0)

To-fase prinsippet

Acetec har tatt sorpsjonsavfukter teknologien ett steg videre

EvoDry PD har stillestående sorpsjonselement og spjeld, istedenfor roterende element. Avfukteren er utviklet og produsert i Sverige, patentsøkt og godt etablert. De har allerede vist en ledende kvalitet og driftsikkerhet. Teknologien gir følgende fordeler:

  • Ingen problem med kondensering i våtluftslangen. I fase I brukes hele viftekapasiteten til å blåse ut våtluft. Dette gjør at slangen kan gå rett opp. Stor fordel f.eks. i båt. Alle andre produsenter av sorpsjonsavfuktere bruker rotor, og anbefaler at våtluftslangen skal ha fall utover.
  • God servicevennlighet. For eksempel demonteres sorpsjonselementet på sekunder for rengjøring. Se bilder. På roterende avfuktere er det normalt mye skruing. Alle deler er lett tilgjengelig.
  • Større driftsikkerhet.

Ta enkelt av lokkLokkSkru av plateServicevennligTa ut sorpsjonsblokken

Teknologi

Avfukteren arbeider i to faser, fase I (tørrluftfase) og fase II (våtluftfase). Avfukteren veksler mellom de to fasene til innstilt fuktnivå er oppnådd. Om fuktnivået avviker mer enn 6 % fra innstilt verdi, forkortes lengden på fase 1 (tørrluftfase) for å øke avfukterens kapasitet. 

Fase I

Pågår i 10 minutt, eller 6 minutt ved fohøyet kapasitet. Via filter og vifte føres den fuktige luften gjennom varmebatteriet (utkoblet) og sorpsjonsblokken. Denne blokken absorberer fukten i luften. Tørr og noe oppvarmet luft blåses ut i rommet.

Fase II

Pågår i 4 minutt. Varmebatteriet kobles inn og et spjeld stenger for tørrluftutblåsingen. Den varme luften fra varmeelementet frigjør fukten i sorpsjonsblokken. Våtluften føres ut i friluft via våtluftslangen.

To-fase prinsippet