Handlekurv (0)

To-fase prinsippet

Acetec har tatt sorpsjonsavfukter teknologien ett steg videre

EvoDry PD, samt AllTemp RS110 som er spesielt laget for oss, har stillestående sorpsjonselement og spjeld, istedenfor roterende element. Avfukterne er utviklet og produsert i Sverige, patentsøkte og godt etablert. De har allerede vist en ledende kvalitet og driftsikkerhet. Teknologien gir følgende fordeler:

  • Strømforbruket blir lavere.
  • Ingen problem med kondensering i våtluftslangen. I fase I brukes hele viftekapasiteten til å blåse ut våtluft. I fase II går det litt tørrluft ut våtluftslangen for å tørke denne. Dette gjør at slangen kan gå inntil 6 meter rett opp. Stor fordel f.eks. i båt. Alle andre produsenter av sorpsjonsavfuktere bruker rotor, og anbefaler at våtluftslangen skal ha fall utover.
  • Ingen risiko for at avfukteren overopphetes ved bruk av lange tørrluftslanger.
  • God servicevennlighet. For eksempel demonteres sorpsjonselementet på sekunder for rengjøring. Se bilder. På roterende avfuktere er det normalt mye skruing. Alle deler er lett tilgjengelig.
  • Færre bevegelige deler.
  • Større driftsikkerhet.
  • Mindre ytre mål.

Ta enkelt av lokkLokkSkru av plateServicevennligTa ut sorpsjonsblokken

Teknologi

Avfukteren arbeider i to faser, fase I (tørrluftfase) og fase II (våtluftfase). Avfukteren veksler mellom de to fasene til innstilt fuktnivå er oppnådd. Om fuktnivået avviker mer enn 6 % fra innstilt verdi, forkortes lengden på fase 1 (tørrluftfase) for å øke avfukterens kapasitet. 

Fase I

Pågår i 10 minutt, eller 6 minutt ved fohøyet kapasitet. Via filter og vifte føres den fuktige luften gjennom varmebatteriet (utkoblet) og sorpsjonsblokken. Denne blokken absorberer fukten i luften. Tørr og noe oppvarmet luft blåses ut i rommet.

Fase II

Pågår i 4 minutt. Varmebatteriet kobles inn og et spjeld stenger for tørrluftutblåsingen. Den varme luften fra varmeelementet frigjør fukten i sorpsjonsblokken. Våtluften føres ut i friluft via våtluftslangen.

To-fase prinsippet