Handlekurv (0)

Rotorprinsippet

rotor prinsipp 

Sorpsjonsavfuktere kalles også adsorpsjonsavfuktere og absorberingsavfuktere. Alle sorpsjonsavfuktere, unntatt Acetec's EvoDry PD fungerer etter rotorprinsippet. Disse avfukterne kalles også rotoravfuktere eller roterende avfuktere. Sorpsjonselementet av silica-gel er formet som en rund flat kake, og er hullet som en bikube. Rotoren går sakte rundt ved hjelp av en motor, kanskje en omdreining i minuttet. Luft blåses gjennom rotoren. Rotoren absorberer fukten i luften, og tørr luft blåses ut av avfukteren. I en sektor i rotoren blåses varm luft gjennom slik at fukten frigjøres.

Den varme fuktige luften kan behandles på to måter:

1: Luften kan føres ut gjennom en slange til en ytterveggsventil og ut i det fri. Avfukteren virker da i kuldegrader siden det ikke dannes vann noen steder. AllTemp RS70 og RS110 er en slik avfukter.

2: Luften kan føres gjennom en radiator som kondenserer fukten i luften. Vannet renner ned i en beholder, eller ut i en slange til sluk. Den kan derfor ikke brukes i kuldegrader. AllTemp Handy er en slik avfukter.

Fordeler i forhold til to-fase-sorpsjonsavfukter: Jevnt strømforbruk under avfuktning. Ulemper: Les på tekstsiden; To-fase prinsippet.