Handlekurv (0)

Bakterier, mugg og sopp

Ozon dreper bakterier, virus, mugg og sopp 

Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler. Ozon dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. I de fleste tilfeller blir sluttproduktene bare kullsyre og vann.

Høy konsentrasjon er nødvendig

Det kreves høyere ozonkonsentrasjon for å drepe mikroorganismer enn hva som er nødvendig for å fjerne lukt. I boligrom er det nødvendig å bruke BL3000.

Bruksområder

  • Drepe mugg og sopp i hus på overflatene samt sporer i luften. Skadede materialer må byttes, ikke minst hvis det er skader inni veggene. Ozon virker ikke inni vegger og materialer, men i luften og på alle overflater.
  • Desinfeksjon av luft, instrumenter osv.
  • Drepe midd i sengen. Her er luftvolumet så lite (under dynen) at mindre ozongeneratorer kan brukes.
  • Drepe bakterier i ventilasjonsanlegg, klimaanlegg o.l.
  • Fjerning av allergi- og astmafremkallende mikroorganismer.

Ozon inngår ofte i luftbehandlingssystem og ved sanering av "syke" hus, kontor, skoler, sykehus, hotell, vann-, avfalls- og avløpsrenseanlegg.

Utleie av ozongenerator

Når man behandler rom for mugg og sopp vil det alltid være en spore som overlever. Det vil derfor ofte være nødvendig å gjenta behandlingen etter en viss tid. Samtidig er det ikke alle som behandler utleieapparat som sitt eget. En ozongenerator skal ikke brukes i fuktige omgivelser som etter nedvasking, brann o.l. Da er det nødvendig å tørke godt først. Dette er grunnen til at vi ikke leier ut ozongeneratorer. Vi kjenner heller ikke til andre som gjør det. Synes du investeringen er stor, kan du sjekke med båtforeningen, motorklubben, venner o.l. om det er aktuelt å kjøpe en ozongenerator sammen.